Para que un Plan de Autoprotección sexa un documento realmente útil, debe incluir, ademais das ameazas propias da actividade, un rigosoro análise dos riscos externos. A organización da resposta frente a fenónemos metereolóxicos adversos, por exemplo, é fundamental en eventos que concentren un grande número de público.

Para logralo é fundamental profundizar no coñecimento, non só da dinámica dos espectáculos públicos ou das actividades recreativas, se non tamén do lugar no que se desenvolve e dos riscos aos que se poida ver submetida a actividade.