PREVINEM é un proxecto fortemente comprometido con a difusión da autoprotección, dedicada á promoción de solucións integrais para a prevención e control de emerxencias.

O compromiso con a vinculación de PREVINEM ao ambito da prevención e control de emerxencias, foron acompañadas tamén de unha identificación dos principais trazos que definen o proxecto.

INNOVACIÓN

Na procura da ofrecer servizos plenamente operativos, unha das nosas principais motivacións é de introducir novidades na elaboración e xestión dos servizos que prestamos.

PROFESIONALIZACIÓN

Aínda en relación con a necesidade de especialización, apostouse pola contratación de persoal vinculado ao sistema público de protección civil, con experiencia e formación específica.

ESPECIALIZACIÓN

O principal repto é o de diferenciar o servizo prestado con respecto ao ofrecido atá o momento por servizos de prevención de riscos laborais e oficinas técnicas de enxeñería, especializando os servizos prestados por PREVINEM e vinculándonos ao ámbito das emerxencias.

IMPACTO REAL

A nosa principal motivación ante calquera proxecto é o de lograr un impacto real das medidas de prevención e control dos riscos identificados na actividade. Fuximos, por tanto, de solucións que unicamente procuren cubrir un requisito administrativo vinculado a elaboración de un plan ou unha formación concreta.