Os plans dos espectáculos de recreacións históricas costuman a ser moi ricos, por causa da cantidade de actividades que normalmente programan. Espectáculos teatrais ou musicais, actividades comerciais e de restauración, actividades deportivas ou, máis recentemente, espazos infantis, conflúen no mesmo evento, convertindo este tipo de actividades en un enorme desafío para a prevención e planificación.