O pasado fin de semana rematamos a formación dos equipos de emerxencia da Escola Infantil Flora Ramos en Sada. Ademais de completar a formación de primeiros auxilios, preparamos con o persoal da escola a simulación que culminará a implantación do Plan de Autoprotección.