PLANS DE PROTECCIÓN CIVIL

O destacado papel das administracións na organización da prevención e control de emerxencias, deriva da súa capacidade para coñecer e analizar os riscos que afectan ao municipio e, ademais, organizar da maneira máis adecuada á primeira e decisiva resposta fronte ás emerxencias.

Os plans de emerxencias de ámbito territorial ou aqueles especiais centrados en un risco concreto, son ferramentas decisivas para facer fronte con eficacia.

PREVINEM ten unha ampla experiencia na colaboración no asesoramento técnico a administracións públicas na organización da seguridade, contando con profesionais cualificados e con ampla experiencia na protección civil e na actuación sobre os riscos sobre os bens e as persoas.

Contamos con ampla experiencia na elaboración e implantación dos seguintes:

  • Plans de Emerxencia Municipal (PEMU).
  • Plans de Actuación Municipal ante risco de inundación.
  • Plans Locais de Continxencias por Contaminación Marítima Accidental (CAMGAL)
  • Plan Municipais de Prevención e Defensa contra incendios forestais.