Formación en emerxencias

PREVINEM é unha entidade dedicada á promoción de solucións integrais para a prevención e control de emerxencias e, entre elas, destaca a formación e difusión dos principios da autoprotección.

PREVINEM ofrece un amplo catálogo de formación, tanto vinculada á implantación de plans de autoprotección, como necesidades detectadas. Entre as formacións impartidas, destacan:

  • Capacitación para a actuación en caso de incendio
  • Comportamento PAS (Protexer, Alertar e Socorrer) e primeiros auxilios.
  • Soporte Vital Básico e utilización do DESA.