Aos poucos retomamos o noso traballo nos centros escolares. Desta vez inaguramos o curso en Caldas de Reis, no CEIP San Clemente, coas accións encamiñadas a implantar o Plan de Autoprotección do centro coa formación sobre a actuación ante emerxencias e primeiros auxilios… un ano máis difundindo a autoprotección nos colexios.