Cardioprotección y DESA

No Estado español prodúcense 24.500 paros cardíacos cada ano. Unha parada cardíaca cada 20 minutos. A fibrilación ventricular é o responsable do 85% destas paradas e a desfibrilación eléctrica precoz é o único tratamento eficaz.

Cada minuto que pasa redúcese un 10% as posibilidades sobrevivir a unha emerxencia cardíaca, polo que o papel do primeiro intervinte e o acceso a un DESA é esencial.

PREVINEM ofrece solucións integrais:

  • Asesoramos sobre a cardioprotección.
  • Formación en Soporte Vital Básico e uso do DESA
  • Formación homologada e en conformidade a normativa de aplicación. Impartida por persoal con ampla experiencia e recoñecidos pola European Resoucitation Council.
    Fomación inicial e reciclaxe.
  • Alta do DESA na Central de Urxencias Sanitarias-061
  • Asesoramento postvenda 24h e seguimento dos equipos