AUTOPROTECCIÓN

A autoprotección é un sistema de accións e medidas encamiñadas a dotar á cidadanía de capacidade para identificar situación de risco e, á vez, dótalo de capacidade de actuar ante unha emerxencia, protagonizando unha primeira actuación atá a chegada dos servizos de emerxencia públicos.

PREVINEM ten unha ampla experiencia na elaboración e implantación de plans de autoprotección en diversas actividades, ofrecendo solucións integrais que engloban a xestión da emerxencia, a prevención de riscos laborais e aspectos da seguridade pública.

Contamos con persoal fortemente comprometido con a difusión da autoprotección e experiencia na elaboración e implantación de plans de autoprotección en:

  • Industrias
  • Centros escolares.
  • Espectáculos públicos.
  • Actividades recreativas