A demanda social de incrementar os niveis de seguridade nos eventos de pública concurrencia comeza a chegar tamén ás festas.

Ainda que a nosa experiencia indica que entre os profesionais das atraccións existe, polo xeral, compromiso con a seguridade, cumpre maior implicación do resto de profesionais e da administración para lograr que as nosas festas sexan espazos realmente seguros.

http://www.vtelevision.es/informativosv/2014/05/30/0031_3596659882001.htm