O próximo domingo 14 de xuño, PREVINEM organiza un novo curso de reciclaxe para utilización do DESA e Soporte Vital Básico. O curso terá unha duración de 4 horas e nel repasaremos coñecimentos teóricos e prácticos sobre a utilización do Desfibrilador Externo e estará dirixido a primeiros intervintes potenciais en situacións de emerxencia, tanto profesionais como non, e, en xeral, cidadanía interesada na difusión da cardioprotección.

CURSO *

NOMBRE Y APELLIDOS *

TELÉFONO *

DNI *

FECHA DE NACIMIENTO *

DIRECCIÓN *

CÓDIGO POSTAL *

LOCALIDAD *

PROVINCIA *

Puede realizar el pago por transferencia o ingreso en cuenta, con los siguientes datos:

BBVA

Titular: PREVINEM SL
Número de cuenta: 0182 4590 1001 01502247
Concepto: DNI ó Nombre y Apellidos del alumno

No es necesario adjuntar el comprobante de pago si en el concepto aparecen los datos para identificar al alumno.

Recuerde que la reserva de plaza en el curso no se produce hasta que no se realiza el pago del mismo.

ADJUNTAR COMPROBANTE DE PAGO al mail info@previnem.com