A formación en primeiros auxilios é importante na implantación da calquera Plan de Autoprotección, mais nas escolas infantís é fundamental. O pasado fin de semana estivemos con o persoal da Escola Infantil Flora Ramos de Sada abordando os contidos principais do Plan do centro e, sobretodo, os protocolos de actuación ante accidentes que poidan sufrir os menores ao seu cargo.

A formación básica de primeiros auxilios que impartimos para o persoal das escolas infantís aborda situacións como as alerxias, epistaxes, mordeduras e arañazos ou feridas e cortes entre outras.